Werkgerelateerde klachten

De werkgever zorgt voor zijn medewerker en de medewerker zet zijn beste been voor.

Veel vervangbare zaken worden onderhouden, zoals onze auto, het verfwerk van ons huis, onze tanden, maar van ons “onvervangbare” lichaam verwachten we dat het ten alle tijden optimaal functioneert.

Naast het voorkomen van trauma’s en overbelasting is de balans is tussen het fysieke, geestelijke en sociale/ werk leven is van groot belang. Als deze verstoord wordt ontstaan er op den duur klachten.

De overheid legt de verantwoordelijkheid van elke vorm van verzuim neer bij de werknemers en werkgevers.

Onderzoek heeft aangetoond dat als een medewerker gaat verzuimen in 85% van de gevallen de klachten reeds maand(en) tot 1 jaar bestaan. In deze periode wordt het sociale leven beperkt; men kan door de klachten niet doen wat men wil. Daarnaast ontstaat er langzamerhand een verminderde productiviteit van minimaal 30%, uitbouwend naar 100%. De regel van verminderde productiviteit is; 30% pijn, 30% minder inspanning, 30% minder productiviteit.

Een ander onderzoek heeft aangetoond dat indien er op de kortste termijn zorg gegeven wordt de klachten 60% sneller verholpen worden en herhaling van deze klacht 80% minder plaatsvond. Daarnaast kwam uit dit onderzoek duidelijk naar voren dat deze zorg en preventie “voorbij de drempel van het bedrijf” , dus direct aan de medewerkers, aangeboden moeten worden om effectief te zijn. “Het zit in de mens om pas te verzuimen of hulp te vragen als de klachten hun sociale leven en of werkzaamheden onmogelijk maken”.

Er dient dus een beleid ontwikkeld te worden voor uw medewerkers welke gericht is op het voorkomen van klachten en/ of in een vroeg stadium de klachten te signaleren en er adequaat op reageren.

Er is een gemeenschappelijk voordeel; de werkgever zorgt voor de medewerker en de werknemer zet elke dag zijn beste been voor.

Neem contact met ons op voor een gratis analyse van de gezondheidsproblematiek in uw bedrijf. Vervolgens kunnen wij een voorstel schrijven hoe uw welzijnsbeleid voor uw medewerkers eruit kan zien.